سید محمد  شتاب بوشهری  - کارشناس ارشد پژوهشی باغبانی
مرتبه علمی: 
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت: 
کارشناس کشت بافت های گیاهی باغبانی و مسئول آزمایشگاه بیوسیستم
گروه پژوهشی: 
مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
ایمیل: 
Boushehri@irost.ir
تلفن: 
021574166322
021574166317
09128348128
فاکس: 
02156276639

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.