مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
عضو هیئت علمی
گروه پژوهشی: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
ایمیل: 
bagheri@irost.ir
bagheri_m58@yahoo.com
تلفن: 
009821574166642
فاکس: 
00982156276639

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.