مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
عضو هیئت علمی
گروه پژوهشی: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
ایمیل: 
MZ1075@IROST.IR
MZ1075@YAHOO.COM
تلفن: 
56276639
فاکس: 
56276639

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.