مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
عضو هیئت علمی
گروه پژوهشی: 
گیاهان دارویی
ایمیل: 
masoumian@irost.ir
masoumian200@yahoo.com
تلفن: 
02156276639
فاکس: 
021-56276639

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.