مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
عضو هیئت علمی
گروه پژوهشی: 
مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
ایمیل: 
abbaszadeh@irost.ir
تلفن: 
02157416126-317
فاکس: 
02156276639

تب‌های عمودی