گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس مهناز چوخاچي زاده مقدم
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت نیکو صدر آفرین
بلوبری (Vaccinium corymbosum L.) یک تتراپلوئید چند ساله متعلق به خانواده Ericaceae و جنس واكسينيوم بوده که بومی آمریکای شمالی است که در سالیان اخیر تقاضا برای آن به خاطر خواصش در سلامت انسان افزایش چشم‌گیری داشته است. جهت افزايش سطح زير كشت، تکثیر این گیاه به روش کشت بافت مناسب مي باشد. هدف از این پژوهش بهينه‌سازي ریزازدیادی چند رقم مختلف بلوبري به منظور كشت و توليد در مزرعه بود. جهت بهينه سازي مرحله پرآوري، ریز نمونه‌های جوانه‌های جانبی درون شيشه‌اي مربوط به سه واریته مختلف بلوبری شامل بلوکراپ، ركا و چندلر تهیه شده و در محیط کشت تغيير يافته حاوي غلظت هاي مختلفي از تنظیم کننده های رشد و ماده دی‌ک‌گولاک (Dikegulac)  کشت شدند و پس از گذشت دو ماه، طول و تعداد شاخه‌های جانبی اندازه‌گیری شد.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت نیکو صدر آفرین
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.