گروه: 
گیاهان دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شركت گیاهان آبزی تدبیر ایرانیان
اعتبار خارجی: 
100000000
گیاهان برای رشد و نمو به عناصر و مواد مغذی زیادی مانند آهن، پتاسیم، منگنز، کربن، مس، بور، منیزیم، نیتروژن، فسفر و... احتیاج دارند. به همین جهت در روش حرفه‌ای نگهداری از گیاهان آبزی علاوه بر استفاده از بستر، باید به صورت روزانه یا هفتگی از کودهای مایع نیز استفاده نمود. در اين تحقيق، با هدف دست‌يابي به بهترين روش توليد تجاري عناصر غذایی کم مصرف گیاهان آبزی از غلظت‌هاي مختلف نمک‌های معدنی مورد استفاده در فرايند كشت بافت به عنوان یک مرجع استفاده شد. جوانه‌های جانبی و انتهایی گیاهان معروف و پرمصرف گیاهان آبزی، جمع‌آوری شد و بر روی محیط کشت با غلظت‌های مختلف عناصر کم مصرف كشت شدند. پارامتر‌های تعداد شاخه و برگ مورد ‌ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که ترکیب 35 میلی گرم در لیتر سولفات آهن، 5/14 میلی گرم در لیتر سولفات منگنز، 3/7 میلی گرم در لیتر سولفات روی، 8/5 میلی گرم در لیتر اسید بوریک، 5/0 میلی گرم در لیتر یدید پتاسیم، 2/0 میلی گرم در لیتر مولیبدات سدیم، 02/0 میلی گرم در لیتر سولفات مس و 02/0 میلی گرم در لیتر کلرید کبالت به خوبی بر شاخه‌زایی و افزایش تعداد برگ ریز نمونه‌ها تاثیرگذار بود. سپس این ترکیب با انواع رایج و شناخته شده کودهای مایع ADA ژاپن و JBL آلمان مقایسه شد. کود کم مصرف حاصل از نتايج اين مطالعه در مقایسه با کود‌هایJBL  و ADA در گیاهانی مانند ارکتوس، آروماتیکا و اکینوردوس ساقه کوتاهتری ایجاد کرد و همچنین تعداد برگ تولید شده در گیاهان استروژن، آلترنانترا و اکینودروس 10 درصد بیشتر بود. بر اساس نتايج به دست آمده و کود کم مصرف بهينه شده از نظر پارامترهای رشدی قابل رقابت با انواع وارداتی بوده و برای تولید مناسب مي‌باشد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.