گروه: 
گیاهان دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1386
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت گیاهان آبزی تدبیر ایرانیان
اعتبار خارجی: 
120000000
تولید تجاری گیاهان آبزی در طول سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. امروزه تولید گیاهان با استفاده از فناوری کشت بافت به یک بخش ضروری تبدیل شده است. گیاه بوسفلاندرا با نام علمی Bucephalandra sp. Brownie متعلق به خانواده Araceae می‌باشد. این گیاه بومی برونئی است. این تحقیق با هدف بهينه‌سازي پرآوری مستقیم گياه بوسفلاندرا بر روي محيط MS و در شرايط کشت درون شيشه با استفاده از هورمون‌های سيتوكينين‌ و اكسين‌ در غلظت‌هاي (صفر تا 3 ميلي‏گرم در ليتر) با استفاده ازطرح آزمایشی کاملا تصادفی انجام گرديد. بهترین تیمار برای ضد عفونی گیاهان ترکیب جیوه و هیپوکلریت سدیم ‌می‌باشد. از بین تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق، بیشترین میزان شاخه‌زایی با کشت ریزنمونه روی محیط کشت MS حاوی دو میلی‌گرم در لیتر BAP بدست آمد (6/15 شاخه در هر ریز نمونه). حداکثر تعداد برگ نیز در دو میلی‌گرم در لیتر BAP حاصل شد و هورمون‌های KIN و 2IP به ترتیب بعد از BAP توانایی تولید برگ را داشتند. همچنین بیشترین ارتفاع گیاه در تیمار شاهد مشاهده شد و با افزایش غلظت هورمون‌ها از ارتفاع گیاهان کاسته شد. در بین غلظت‌های اکسین بکاربرده شده، بیشترین تعداد ریشه در غلظت دو میلی‌گرم در لیتر IBA مشاهده شد. هورمون‌های NAA و PIC از نظر توانایی تولید ریشه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بیشترین طول ریشه نیز در غلظت دو میلی‌گرم در لیتر IBA بدست آمد.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.