گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1393
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
بسياري از گياهان تركيب هايي با خواص حشره كشي دارند. در سال هاي اخير استفاده از مشتقات گياهي به عنوان جايگزين سموم شيميايي در كنترل آفات بسيار مورد توجه قرار گرفته است. هرچند تاكنون اسانس هاي برخي از گونه هاي گياهي خواص حشره كشي خوبي از خود نشان داده اند ولي با توجه به فرارايت بالا و ناپايدار بودن اسانس ها و همچنين ارزش اقتصادي بالاي بسياري از آنها، استفاده عملي از آنها جهت كنترل آفات به ويژه در داخل كشور به صورت تجاري در نيامده است. در اين مطالعه خاصيت كشندگي، دوركنندگي و دوام درصدهاي متفاوت با نسبت هاي متفاوتي از اسانس گياهان گلپر، آويشن، اكاليپتوس و نعناع فلفلي كه به صورت استيك هاي 5/2 گرمي فرموله شده بودند روي چند گونه از آفات انباري مهم بررسي گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه در ميان گياهان مختلف گلپر كمترين اثر و نعناع فلفلي و آويشن در غلظت هاي بالاي خود بيشترين تاثير كشندگي را به ويژه روي  شپشه دندانه دار برنج داشته اند و در ميان آفات مورد بررسي لمبه غلات مقاومت بالاتري نسبت به استيك ها از خود نشان داد. فرمولاسيون نهايي شامل نعناع فلفلي 10 درصد، آويشن 5 درصد و اكاليپتوس 5 درصد  سميت تنفسي خوبي را روي شپشه دندانه دار از خود نشان داد. در تمامي آزمايشات مشخص گرديد كه مدت زمان 24 ساعت براي تيمار نمونه ها كافي نبوده و تاثير مناسبي روي آنها ندارد و به نظر مي رسد با توجه به فرمولاسيون و آهسته رهش بودن استيك ها، حداقل زمان 72 ساعت براي اثر بخشي آنها لازم باشد. در مورد آزمايش دور كنندگي، اثر استيك فرمول نهايي به ويژه در محيط هاي كوچك تر قابل قبول بود ولي با بزگتر شدن ظروف آزمايش اثر دوركنندگي خيلي قابل قبول نبود. دوام اثر كشندگي استيك هاي مورد آزمايش نيز از يك هفته تا پايان هفته هشتم روي تمام حشرات مورد آزمايش بدون هيچ تغيير و كاهشي به شكل ثابت ماند كه نشاندهنده ماندگاري قابل توجه استيك ها در مقايسه با اسانس غير فرموله شده مي باشد.
 
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.