گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
جاری
یکی از مشکلات مهم کشاورزی کشور استفاده بی رویه از سموم شیمیایی در کنترل آفات می باشد. باقی مانده این سموم روی محصولات کشاورزی و در خاک علاوه بر مشکلاتی که برای سلامت انسان به وجود می آورد، خطرات زیست محیطی زیادی را به همراه دارد از طرف دیگر هزینه های زیادی صرف تولید سموم شیمیایی می شود. استفاده مکرر و بی رویه از ترکیبات شیمیایی، علاوه بر آلودگی محیط زیست، ایجاد بیماري و مرگ انسان ها، موجب پدیده مقاومت در برابر آفت کش ها شده و در نتیجه پتانسیل خسارت آفرینی آفات را به شدت افزایش میدهد. مجموع این عوامل سبب شد تا متخصصین بخش کشاورزي به دنبال جایگزین مناسب برای سموم شیمیایی باشند که در این میان ترکیبات طبیعی گیاهی از بهترین گزینه ها در کنترل آفات می باشند که به طور قطعی سبب کاهش مخاطرات زیست محیطی خواهند شد. مواد گیاهی از جمله اسانس ها و عصاره های گیاهی به دلیل داشتن چندین نقطه اثر روی آفات، نداشتن خطر باقی مانده سموم روی محصولات کشاورزی و خطرات زیست محیطی می توانند جایگزین مناسب و پایداری برای این امر باشند. علیرغم مزایای فراوان، اسانس های گیاهی ترکیباتی فرار و بسیار ناپایدار بوده و کاربرد آن ها بر روی گیاهان به دلیل وجود نور و دمای مناسب سبب اکسید شدن آن ها شده و در نتیجه کارایی چندانی در شرایط واقعی نخواهد داشت. لذا لازم است پس از ارزیابی اثرات سمی این اسانس ها روی آفات، در مرحله بعدی، با تکنیک های مختلف آنها را فرموله نمود تا موجبات تثبیت بیشتر و رهایش آهسته آنها در طبیعت فراهم آید. در این تحقیق از اسانس و عصاره گیاه دارویی آویشن و افسنتین که طی مطالعات پیشین ما مشخص شده بود دارای خواص حشره کشی خوبی هستند، استفاده میشود و پس از انجام فرمولاسیون به صورت امولسیون در آورده شده و سپس اثرات کشندگی آن روی شته ها بررسی خواهد شد.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.