گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
تاریخ شروع: 
1393
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
بودجه طرح: 
250000000
اعتبار داخلی: 
0
اعتبار خارجی: 
250000000
 گل رز (Rosa hybrida L.) يكي از زيباترين و پر طرفدار ترين گلهاي زينتي، در جهان است. دستيابي به گل­هاي شاخه بريده داراي ماندگاري بيشتر و تولید گل­هايي با كيفيت، همواره جزو اهداف اصلاحي محققان بوده است. محدوديت منابع ژنتيكي سازگار در دورگ گيري جنسي و پيچيدگي ساختار ژنومي رز، بهسازي آن را از طريق اصلاح کلاسيک محدود نموده است. لذا در خصوص شيوه هاي نوين اصلاحي، مهندسي ژنتيك، روش جايگزين مناسبی ارایه نموده­است. هدف این پژوهش، معرفي لاين برتر از جهت ماندگاري در بين ارقام تراريخته گل رز مي باشد. از سوي ديگر، ابزار اصلي مورد استفاده در مهندسي ژنتيك نيز، كشت بافت سلولي است كه از مشكلات رايج اين شيوه مي توان به بروز تغييرات ناخواسته سوماكلونال، درگياهچه هاي توليد شده اشاره نمود. در پژوهش حاضر، پس از توليد جنين هاي رويشي از طريق كشت بافت، ژن هاي هدف از طريق هم كشتي با آگروباكتريوم به جنین­ها انتقال داده شده و پس از طي مراحل باززايي، گياهان تراريخته به گلخانه انتقال داده شدند. به منظور بررسی احتمال بروز تغييرات سوماكلونال در طي روند رشد از مرحله استقرار تا گلدهي، كليه صفات ظاهري در بوته و به ويژه در گل­ها مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد، گیاهان تراریخت شده چه با ژن هدف etr1-1، چه سازه ژنی gus، نسبت به گیاهان شاهد تفاوت معنی داری در مورفولوژی، روند رشد، شکل ظاهری برگ­ها و گل­ها نداشتند.  مطابق نتایج بدست آمده از بررسی ها در اين تحقيق مي توان گفت كه لاين شماره 6 لاين برتر از جهت طول عمر بوده و در عين حال با توجه به كند شدن روند نموي این لاين برتر براي ارائه به بازار، اين لاين مي تواند لاين مناسبي براي پرورش تجاري باشد.
کلمات کلیدی: اتیلن، ماندگاری، پیری گل، گل رز
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.