گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1393
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
در تولید زنبور تریکوگراما كه در برنامه كنترل بيولوژيك با آفات مورد استفاده قرار مي گيرد، نحوه پرورش میزبان واسط و همچنین نوع میزبان واسطی که به راحتی پرورش یابد حائز اهمیت است. در تعدادي از كشورها از تخم مصنوعي به عنوان ميزبان واسط استفاده مي شود اما در ايران معمولاً از ميزبان هايي چون بيد آرد يا بيد غلات استفاده مي شود. در حال حاضر در انسكتاريوم هاي داخل كشور، جمع آوري شب پره هاي پرورش يافته توسط كارگران صورت مي گيرد. در اين روش به دليل پراكنده شدن شديد پولكهاي شب پره ها مشكلات تنفسي زيادي به ويژه در دراز مدت براي افرادي كه در اين اماكن كارمي كنند ايجاد مي شود. در اين طرح پروانه گيري سنتي كه توسط انسان انجام مي شد با روشي نوين و مكانيزه جايگزين شد. به طوري كه با ايجاد جريان هواي دمشي از بالاي كاور و جريان مكشي در پايين آن كه به عنوان نقاله بادي نيز استفاده مي شود، حشرات به سمت ظرف موردنظر هدايت و در آنجا جمع آوري مي شوند. در اين سامانه در چند مرحله، تمهيدات لازم براي توزيع يكنواخت جريان هوا، كنترل شدت جريان، جلوگيري از حركت حشرات در مسيرهاي ناخواسته، قابليت برنامه ريزي زمان كار دستگاه، رفع گرفتگي مخزن و ... بر روي دو كاور متصل به هم پياده سازي شده است. در ارزيابي عملكرد دستگاه و بررسي مقدار تخم هاي گذاشته شده توسط شب پره هايي كه به روش مكانيزه جمع آوري شده بودند نتايج قابل قبول بود. اين روش مي تواند موجب افزايش سلامت و سهولت كار كارگران انسكتاريوم ها و گسترش برنامه مبارزه بيولوژيك و به تبع آن كاهش مصرف سموم و آفت كش هاي شيميايي شود.
 
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.