گروه: 
مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
جاری

بررسي اثرات تنش هاي مغناطيسي و الكترومغناطيسي بر گياه دارويي پروانش به منظور افزايش توليد آلكالوئيد و سرعت رشد

نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.