گروه: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر محمدرضا سنجابي
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر سارا میرزائی
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
پلیس مبارزه با مواد مخدر
بودجه طرح: 
250000000
یکی از روش­های رایج به منظور كشف مواد مخدر استفاده از سگ‌هاي آموزش ديده می­باشد. سگ­های مواد یاب موجود در کشور وارداتی می­باشند و در صورت جفت گیری با نژاد­های دیگر ژنوتیپ نتاج حاصله تغییر خواهد کرد و توانایی­ والدین خود را نخواهند داشت. در این صورت می­توان از فناوری­های تولید مثلی مانند شبیه سازی به منظور تکثیر
سگ­های مواد یاب استفاده نمود. هدف از این مطالعه ایجاد بانک سلولی از 10 قلاده سگ مواد یاب زبده پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا  از نژاد بلژین شپرد بود. برای این منظور نمونه های پوست سگ ها از ناحیه پشت گوش یا کشاله ران با انجام بیهوشی در مرکز نگهداری سگ­های پلیس ناجا (سپکا) تهیه شد. سپس در آزمایشگاه سلول­های بنیادی سازمان پژوهش­­های علمی و صنعتی ایران از سلول­های اپی­درم کشت اولیه به عمل آمد. به منظور کشت سلول­ها از محیط کشت DMEM حاوی پنی سیلین و استرپتومایسین (%1) و FBS (%15) استفاده شد. پس از کشت اولیه، از سلول­هایی که در پاساژ سوم و در مرحله رشد لگاریتمی بودند به منظور انجام آزمایشات و تشکیل بانک سلولی استفاده شد. احتمال آلودگی به مایکوپلاسما از یکی از سه روش کشت در محیط­های میکروبی اختصاصی، روش PCR و نیز رنگ آمیزی دنا با رنگ فلوروکروم اختصاصی و مشاهده با میکروسکوپ فلورسنت بررسی شد. انجماد سلول­های فیبروبلاست به روش انجماد آهسته انجام شد و محیط انجماد شامل DMSO (%10)، FBS (%80) و DMEM (%10) بود. اثر غلظت­های 5، 10، 25، 50 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر از ویتامین های C و E به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر روی انجماد
سلول­های فیبروبلاست مورد بررسی قرار گرفت بطوری که سلول­ها پس از یک ماه از انجماد در دمای 196- درجه سانتی­گراد دوباره یخ گشایی شدند و زنده مانی آنها با روش تریپان بلو و MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سلول­های مورد مطالعه با موفقیت فرآیند انجماد و یخ گشایی را سپری نمودند و اختلاف معنی داری در زنده مانی آنها بین شاهد و غلظت­های مختلف از ویتامین­های C وE  مشاهده نشد (05/0 < P). هم­چنین در نمونه­های مورد مطالعه آلودگی به مایکوپلاسما مشاهده نشد. در نتیجه اجرای این طرح از 10 قلاده سگ مواد یاب زبده پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بانک سلولی تشکیل شد بطوری که علاوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی سگ­های مواد یاب، امکان انجام تحقیقات و ارایه خدمات به سایر مراکز و دانشگاه­های کشور فراهم شده است.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
پلیس مبارزه با مواد مخدر
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.