گروه: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر محمدرضا سنجابي
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت فرآورده های زیستی روناک
بودجه طرح: 
600000000
تب برفکی یا بیماری دهان و پا از جمله مهم­ترین بیماری­های مسری گاوان است که باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی می­گردد. هدف از این پژوهش بررسی امکان جایگزینی ژل هیدروکسی آلومینیوم با یاور روغنی در تولید واکسن تب برفکی بود. برای این منظور عملکرد واکسن تب برفکی با یاور روغنی Polyvac-2501 در مقایسه با نوع هیدروکسی آلومینیوم آن مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه واکسن و بررسی استریلیتی آن، آزمایش بی ضرری روی سلول­های IBRS، موش و خوکچه هندی انجام شد. سپس آزمایش ایمن بودن و قدرت ایمنی زایی واکسن روغنی و مقایسه آن با نوع هیدوکسی آلومینیوم روی 22 راس گوساله بررسی شد. آزمایش ایمن بودن بوسیله تزریق غلظت دو برابر واکسن انجام شد. بررسی قدرت ایمنی زایی شامل مراحل ترزیق واکسن و چالش با ویروس بود. برای این منظور مراحل آداپتاسیون ویروس، تعیین عیار ویروس و تزریق دوزهای مختلف واکسن پلی والان روغنی (دوز کامل، 3/1 و 9/1) به منظور محاسبۀ [1]PD50 (50% دور حفاظت کننده) انجام شد. تیتر آنتی­بادی سرمی در صفر، هفت، 14، 28، 90 و 160روز پس از واکسیناسیون بررسی گردید. نتایج نشان داد PD50 واکسن حاوی یاور روغنی براساس روش رید و مونچ، 04/7 بود. تیتر سرمی آنتی­بادی خنثی­کنندۀ واکسن حاوی یاور روغنی در روز 160 پس از واکسیناسیون Log10 18/2 و تیتر آنتی بادی واکسن ژل هیدروکسی­آلومینیوم Log10  55/1بود. نتایج نشان داد واکسن فرموله شده بر پایۀ یاور روغنی با دارا بودن مقدار مساوی آنتی­ژن، توانست طول دورۀ ایمنی­زایی را در مقایسه با واکسن ژل هیدروکسی آلومینیوم افزایش دهد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می­شود در تهیه واکسن تب برفکی، یاور روغنیPolyvac-2501 جایگزین ژل هیدروکسی آلومینیوم گردد.
 
[1] protective dose
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت فرآورده های زیستی روناک
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.