گروه: 
تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر فتانه یاری دکتر سعید گرگین
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
بودجه طرح: 
۳۹۰۰۰۰۰۰۰
اعتبار داخلی: 
۳۹۰۰۰۰۰۰۰
فرایند خلقت طی میلیارد ها سال منجر به تشکیل ساختار های زنده متنوعی شده است که به شکل کارامدی برای انجام فرایند ها و اجرای عملکرد های پیچیده در شرایط مختلف محیطی سازگار شده اند. زیست الهام (بیومیمتیک) حوزه نوینی از علم است که در آن عناصر، مدل ها، سیستم ها و فرایند های طبیعی مطالعه می شود و از آنها برای حل مشکلات انسانی به طور خلاقانه الگوبرداری می شود. اگر ارزش واقعی ابزارهای ساده و کلاسیک را بشناسیم می توانیم  تا عمق باور نکردنی طبیعت را  درک کنیم.  هنگامی که مبانی کاربرد  اشکال و الگو های ساده  و ارتباطی که در آنها هست را شناخته شد، رابطه واقعی و بنیادی جاری در زندگی ما که هر روز آنرا تجربه میکنیم به توجه از کنارشان عبور میکنیم آشکار می شوند. پرداختن به این مبحث نیازمند اشراف به دو حوزه علوم زیستی و علوم فنی است. چرا که این رشته در فصل مشترک این علوم ظاهر می شود. ورود به این حوزه گسترده آشنایی با مفاهیم اصلی علوم را می طلبد. پس نمی توان انتظار داشت که الگو برداری از طبیعت بدون توجه به فرآیندهای پیچیده پشت آن خلاصه شود. دنیای پیرامون ما بسیار پیچیده بنطر می آید  ولی میخواهیم با پیدا کردن  نظم نهفته ، آنرا قابل درک کنیم و در حال جستجوی تشابهات، قابلیت پیش بینی و نظم هستیم. اینها همگی اصول راهنمایی هستند، که پشت آنچه در علم  می بینیم ، قرار دارند. در واقع می خواهیم پیچیدگی که در طبیعت وجود دارد را  به قوانین ساده بشکنیم، تا نظاما هایی را در بین  آنچه آشفتگی بنظر می یاد پیدا کنیم و  این ما را به یک کاشف  الگو ها تبدیل در طبیعت تبدیل میکند. الگوها نان روزانه دانشمندان هستند.  الگو، نظم و فرم ها  میتوانند از نیروهای  پایه و اصول فیزیک، شیمی و... بدست بیایند و کارشناسی الگو ها از این نظر اهمیت دارد که میتوانیم به کمک آن دنیای اطراف را درک کنیم. دیدگاه های الگو برداری از طبیعت شامل  الگو برداری و مدلسازی ساختاری شامل بررسی  مواد و مصالح، بافت ها و ساختار های جاری - الگو برداری و مدلسازی فرایندی شامل بررسی فرآیندهای طبیعی در چرخه آب بررسی می گردد. کارهای  در دست انجام شامل الگوبرداری رفتار بذرهای موسیالاژ دار برای شبیه سازی توان نگهداری  و ذخیره سازی آب است. تاثیر پارامترهای محیطی و بهیه سازی آن در بهینه سازی توان ذخیره سازی در حداکثر سازی میزان نگهداری آب. ارزیابی و بهینه سازی بسترها و شرایط جمع آوری آب از هوا. تصویر برداری سه بعدی از بذرهای کوچک برای الگو برداری ساختار ذخیره سازی مایعات
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.