گروه: 
گروه پژوهشی دام، طیور و آبزیان
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محمدرضا سنجابي
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
ورم پستان یکی از بیماری­های متداول و پرهزینه در گاوداری­های صنعتی است. علی­رغم سیاست­های پیشگیرانه و مدیریتی که در گاوداری­ها جهت پیشگیری از بروز ورم پستان انجام می­گیرد، این بیماری همچنان یکی از معضلات صنعت گاو شیری محسوب می­شود. درحال حاضر اولین راهکار درمانی برای اورام پستانی، استفاده از آنتی­بیوتیک­هاست. ممنوعیت استفاده از آنتی­بیوتیک­ها در مزارع  ارگانیک و همچنین نگرانی عمومی در برخی جوامع در مورد استفاده زیاد از آنتی­بیوتیک­ها در پرورش گاوهای شیری، توجه محققان را به استفاده از مواد جایگزین آنتی­بیوتیک­ها در درمان برخی از بیماریهای دام جلب کرده­است. در این راستا پروبیوتیک­ها از اقبال خوبی برخوردار بوده­اند. استفاده خوراکی از پروبیوتیک­ها در تغذیه دام از سالها پیش مطرح و متداول گردیده­است اما استفاده موضعی از آن­ها برای درمان یا پیشگیری از برخی بیماریها در دام کمتر مورد مطالعه قرار گرفته­است. هدف این مطالعه هم بررسی خواص ضدمیکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس پلنتاروم و اسیدوفیلوس، علیه باکتری­های مولد ورم پستان در گاو شیری بود. سوپرناتانت عاری از سلول حاصل از کشت 24 ساعته لاکتوباسیلوس پلنتاروم علیه پاتوژن­های مولد ورم پستان توانست رشد پاتوژن­ها را مهار کند درحالیکه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس هیچ­گونه اثر مهاری نشان نداد. خواص ضد میکروبی سوپرناتانت­ها به روش میکروپلیت در محیط آبگوشت هم مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که سوپرناتانت هر دو لاکتوباسیلوس رشد پاتوژن­ها را مهار می­کنند و توان لاکتوباسیلوس پلنتاروم در مهار استافیلوکوکوس اورئوس، کلبسیلا و استرپتوکوکوس آگالاکتیه به طور معنی­داری بیشتر از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس است. بررسی حداقل غلظت کشندگی و بازدارندگی سوپرناتانت عاری از سلول حاصل از لاکتوباسیلوس­ها نشان داد که برای مهار رشد باکتری­ها یا از بین بردن آنها به غلظت بالاتری سوپرناتانت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نسبت به لاکتوباسیلوس پلنتاروم نیاز است. استفاده از لاکتوباسیلوس­ها به صورت زنده سبب ایجاد هاله عدم رشد بزرگتری نسبت به سوپرناتانت عاری از سلول حاصل از لاکتوباسیلوس­ها شد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد لاکتوباسیلوس پلنتاروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس توان مهار رشد پاتوژن­ها را در شرایط آزمایشگاهی دارند.
 
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.