گروه تولیدات گیاهی و كشاورزی پايدار

اصلاح و ژنوميكس گياهان زراعي و باغي،
روش‌هاي غير شيمیايي مبارزه با آفات،
معرفي، بررسي و تكثير گياهان زراعي و باغي متناسب با شرايط و تغييرات محيطي و خشكسالي پيش‌رو،
توليد و نگهداري محصولات سالم و
تامين امنيت غذايي و كاهش ضايعات

اعضاء گروه

استادیار
tafaghodi@irost.org
دورنگار:
02156276639
تلفن:
02157416368
وب سایت:
دانشیار
bhosseinpour@gmail.com
دورنگار:
021-56276639
تلفن:
021-56276639 (6318)
استادیار
atapour@irost.org
دورنگار:
00982156276639
تلفن:
00982157416662
کارشناس ارشد پژوهشی
تلفن:
56276337-8
کارشناس ارشد پژوهشی
panahi@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
02157416316

Projects and Activities

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.