در آزمايشگاه گياهان دارويي در خصوص مهندسي متابوليت تركيبات ثانويه گياهان دارويي و دست ورزي آنها به منظور افزايش تركيبات زيست فعال و همچنين اصلاح و توليد گياهان دارويي مقاوم به تنش هاي محيطي (خشكي، شوري و....) و توليد و تكثير انواع گياهان دارويي به روش كشت بافت و ريزازديادي فعاليت مي نمايد.
              
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.