اين آزمايشگاه داراي لايتروم حرفه‌اي براي تصويربرداري ماکرو از نمونه‌هاي بيولوژيکي و صنعتي با روش استکينگ در ابعاد مختلف است. همچنين در اين آزمايشگاه توان تصويربرداري از نمونه‌هاي دو بعدي ميکروسکوپي و سه‌بعدي بيولوژيکي و صنعتي با وضوح 12 مگاپيکسل وجود دارد از برنامه‌هاي اين آزمايشگاه علاوه بر ارائه خدمات تصويربرداري از نمونه‌هاي مستند علمي، برگزاري کارگاه‌هاي تخصصي در اين زمينه نيز است.