مباحث و مطالعات و تحقیقات مرتبط با بيوتكنولوژي دام و تحقيقات در خصوص افزایش ایمنی و مقاومت دام و طیور به استرس های گرمایی، استفاده از فناوري هاي نوين در راستاي حفظ ذخاير ژنتيكي و تغذیه دام و كاهش گاز متان، استفاده کاربردی پروبيوتيك ها به منظور بهبود عملکرد، پیشگیری و درمان بیماری های دام، طیور و آبزیان در آزمایشگاه علوم دامی صورت می پذیرد.،

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.