آزمایشگاه سلول های بنیادی و حیوانات تراژن با هدف کاربرد زیست فناوری به منظور بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی حیوانات تاسیس گردیده است. تحقیقات این آزمایشگاه بر شناسایی و حفظ ذخایر ژنتیکی حیوانات و ژن هایی که در صفات اقتصادی نقش دارند متمرکز گردیده است. برای این منظور علاوه بر استفاده از فن آوری لقاح آزمایشگاهی (IVF)، از سایر فناوری های پیشرفته همچون سلول­های بنیادی، شبیه سازی حیوانات و انتقال ژن استفاده می شود.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.