این آزمایشگاه از بدو تاسیس تاکنون به دنبال تحقیق و توسعه روش های غیر شیمیایی و زیست سازگار کنترل آفات بوده است. توسعه و به روز رسانی روش های کنترل بیولوژیک، استفاده از ترکیبات گیاهی جهت کنترل آفات، مطالعه و به کارگیری تیمارهای دمایی در مدیریت حشرات مضر و مفید از اهم فعالیت های این آزمایشگاه می باشد. همچنین مباحثی چون به کارگیری تکنیک عقیم سازی حشرات (SIT)، استفاده از منابع طبیعی (غیر گیاهی) جایگزین سموم و غیره در تعامل با سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج کشور در این بخش دنبال می شود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.