سيد محمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، سيد محمود طالبي
هفتمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ایران
2011
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.