سيدمحمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، روزبه عباس زاده
نهمين كنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه شهيد چمران اهواز
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.