سيدمحمد شتاب بوشهري، سيدعلي قائم مقام، سيد محمود طالبي،
ششمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2009
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.