سيد علي قائم مقامي، كاظم كمالي، سيد محمد شتاب بوشهري
دومين همايش ملي بادام با محوريت صادرات، شهرکرد، ايران،
2011
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.