زهرا ديدار، بتول حسين پور، ناصر بوذري، دکتر محمود خسروشاهلي، سيدمحمد شتاب بوشهري
اولین کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، تهران مرکز همايشهاي کشور
2013
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.