سيد محمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، بتول حسين پور
سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد
2012
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.