احمد عليمددي، مينا رستم زا، مهديه شمشيري پور، سيدمحمد شتاب بوشهري
همايش ملي گياهان دارويي ديم ايران، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، تهران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.