سيد محمد شتاب بوشهري، سيد علي قائم مقامي، بهرام ايماني
هشتمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه بوعلي سينا همدان
2013
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.