گروه مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم)

محورهاي پژوهشي گروه:
 - فناوري هاي نوين درسامانه هاي كشاورزي و صنايع غذايي
- مكاترونيك و سامانه هاي هوشمند
- انرژي هاي تجديد پذير
- طراحي ماشين هاي كشاورزي و صنايع غذايي و صنايع تبديلي كشاورزي
- روش‌هاي غير حرارتي در توليد و نگهداري محصولات كشاورزي
- انجام آزمایش های مرتبط با کاربرد پلاسمای سرد، میدان مغناطیسی و لیزر در کشاورزی و صنایع غذایی.
برخي موضوعات كاري گروه بييوسيستم:
انرژي هاي تجديد پذير،
فناوري هاي نوين درسامانه هاي كشاورزي وصنايع غذايي،
مكاترونيك و سامانه هاي هوشمند،
طراحي ماشين هاي كشاورزي و صنايع غذايي و صنايع تبديلي كشاورزي،
روش‌هاي غير حرارتي در توليد و نگهداري محصولات كشاورزي و
تغييرات آب و هوايي و مديريت منابع آب
                                                                            

کارکنان

استادیار
zenozi@irost.ir
تلفن:
02156276609
سید محمد  شتاب بوشهری  - کارشناس ارشد پژوهشی باغبانی
کارشناس ارشد پژوهشی
Boushehri@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
021574166322
استادیار
abbaszadeh@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
02157416126-317
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.