تفاهم نامه هاي ملي:
انعقاد تفاهم نامه با صنايع لبني،
پارك فناوري كردستان
شركت زراعي دشت ناز ساري
موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي كرج
شرکت باریج اسانس
دانشگاه تربیت مدرس
صندوق بیمه محصولات کشاورزی
تفاهم نامه ها و همكاريهاي بين المللي:
دانشگاه Basillicata ایتالیا: پروفسور ديرنزو
موسسه ICBS :پرفسور چودري
دانشگاه Mahidol تايلند
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.